Sisujuht ja kasutusjuhend

Dokumendiregister võimaldab tutvuda Riigimetsa Majandamise Keskuse dokumentidega alates 01.07.2008. Avalikuks kasutamiseks mõeldud dokumentide sisuga on võimalik tutvuda alates 01.01.2010 loodud dokumentide puhul. Juurdepääsupiiranguga dokumentide osas on avalikustatud ainult registreerimisandmed, sisule ligipääs puudub. Füüsiliste isikutega seotud dokumentidel on nimi asendatud märkega „Füüsiline isik“.
Dokumendiregistris on võimalik sooritada otsing ületekstiotsinguga märksõna järgi või dokumendiliigipõhiselt.
Otsingut on võimalik teostada järgnevate dokumendiliikide osas:

 • kirjad;
 • lepingud;
 • juhatuse otsused;
 • käskkirjad;
Teabenõue on teabevaldajale esitatud taotlus avaliku teabe saamiseks. Teabenõue täidetakse hiljemalt 5 tööpäeva jooksul.
Kui teabenõudjale vastamine eeldab jäädvustatud teabe analüüsimist, sünteesimist või täiendava teabe kogumist ja dokumenteerimist, siis käsitletakse teabenõudja pöördumist selgitustaotlusena ja sellele vastamine toimub "Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seaduses" sätestatud korras. Selgitustaotlusele ja märgukirjale vastatakse hiljemalt 30 päeva jooksul alates kirja registreerimisest.

Dokumentide otsingu kasutusjuhend

Dokumentide otsingu sooritamiseks tuleb märksõna otsinguväljale sisestada otsitav sõna või valida vastav dokumendiliik ning andmeväljade järgi otsida.
Dokumendiregistrist saab dokumente otsida järgmiste andmeväljade järgi:

 • Märksõna otsing – otsimiseks üle dokumendi andmeväljade;
 • Dokumendiliik – otsimiseks dokumendiliigi järgi;
 • Dokumendi pealkiri – otsimiseks dokumendi pealkirjas sisalduvate sõnade järgi;
 • Dokumendi viit – otsimiseks RMK dokumendi viida järgi;
 • Kuupäev alates ja kuni – otsimiseks RMK-s dokumendi registreerimise kuupäeva või ajavahemiku järgi;
 • Dokumendi suund – otsimiseks sissetulevate või väljaminevate dokumentide seast;
 • Teine osapool – otsimiseks dokumendi saatja või saaja nime järgi;
 • Teise poole dokumendi viit – otsimiseks saatja asutuse dokumendi viida järgi.
Otsingu tulemuseks on dokumentide nimekiri, mis on sorteeritud dokumendi kuupäeva järgi kahanevalt. Andmeid on võimalik sorteerida veergude järgi vajutades veeru pealkirjale. Nimekirjas edasiliikumiseks tuleb kasutada nimekirja all olevat leheküljenumbrite vahemikku, mille suurust saab ise häälestada.
Dokumendi andmete ja seotud failidega tutvumiseks tuleb nimekirjas klikata dokumendi pealkirjale. Dokumendi andmete vaates kuvatakse täiendavad andmeväljad. Faili avamiseks tuleb klikata faili nimel, juurdepääsupiiranguga faile avada ei saa.
Kui otsinguparameetritele vastavaid dokumente ei leidu, teavitatakse sellest kasutajat.

Teabenõude esitamise kasutusjuhend

Teabenõude esitamiseks tuleb kohustuslikult täita tärniga märgitud väljad. Nendeks on:

 • Ees- ja perekonnanimi;
 • Vastus palun edastada – selle välja valiku põhjal väljastab teabevaldaja andmed;
 • Vastavalt „Vastus palun edastada“ välja valikule täita üks järgnevatest väljadest:
  • e-posti aadress,
  • postiaadress,
  • telefon;
 • Teabenõude täpsustamiseks, palun ühendust võtta – teabenõudjaga ühenduseks võtmiseks lisainfo saamise vajadusel;
 • Vastavalt „Teabenõude täpsustamiseks, palun ühendust võtta“ välja valikule täita üks järgnevatest väljadest:
  • e-posti aadress,
  • postiaadress,
  • telefon;
 • Soovin järgmist teavet – kirja panna taotletava teabe sisu, dokumendiliik, teada olevad dokumendi rekvisiidid.
Juriidilise isiku puhul on täitmiseks lisaväli „Juriidilise isiku nimi või asutuse nimetus“.